THÔNG BÁO KHẨN VỀ GIẢI CỨU CÔNG DÂN MALAYSIA MẮC KẸT TẠI VIỆT NAM

THÔNG BÁO KHẨN
VỀ GIẢI CỨU CÔNG DÂN MALAYSIA MẮC KẸT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi Quý khách hàng!
Cũng như công dân nhiều nước khác, hiện nay rất nhiều người quốc tịch Malaysia đang cần về nước nhưng do không thể bay về nên đang mắc kẹt tại Việt Nam. Phòng vé An Thư Phát thông tin đến Quý khách chuyến bay giải cứu gần nhất và duy nhất được lên lịch cho tới hiện tại sẽ thực hiện vào tối ngày 07/5 tới đây.
Vì số chố rất có hạn, Quý khách muốn về nước vui lòng liên lạc gấp phòng vé An Thư Phát 0982 579 795 sớm có vé về nhà!

EMERGENCY NOTIFICATION
ABOUT RESCUE MALAYSIA CITIZENS IN VIETNAM

Dear Customer!
Like citizens of many other countries, many Malaysian nationals are in need of returning home now, but because they cannot fly back, they are stuck in Vietnam. An Thu Phat ticket office inform to you about the nearest and only rescue flight scheduled to date to be performed on the evening of May 07.
Because the number of seats is limited, if you want to go home please contact An Thu Phat International Booking office 0982 579 795 to early have a ticket go home!

PEMBERITAHUAN KECEMASAN
TENTANG MENYELAMATKAN WARGA MALAYSIA DI VIETNAM

Pelanggan yang dikasihi!
Seperti warganegara di banyak negara lain, banyak warganegara Malaysia yang perlu pulang sekarang, tetapi kerana mereka tidak dapat terbang kembali, mereka terperangkap di Vietnam. Pejabat tiket Thu Phat memberitahu anda mengenai penerbangan penyelamat terdekat dan satu-satunya yang dijadualkan untuk dilakukan pada petang 07 Mei.
Kerana jumlah tempat duduk adalah terhad, jika anda ingin pulang sila hubungi pejabat Pemesanan Antarabangsa An Thu Phat 0982 579 795 untuk mendapatkan lebih awal tiket pulang!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *